Newsletter

Aparatele digitale folosesc obiective si sisteme de focalizare la fel ca si cele cu film?